Tidslinje

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
2018

2018

Tennis Øst

Sjællands Tennis Union og Københavns Tennis Union indledte i 2018 et samarbejde under navnet Tennis Øst. Det betød bl.a. at holdturneringen og individuelle mesterskaber fremover vil omfatte hold og spillere fra begge unioner.

Dronningen af klubhuset abdicerer

I 2018 er det 30 år siden at Kirsten og Jørgen Johansen startede som klubhusbestyrer i BTK. Et jubilæum, der blev markeret i forbindelse med standerhejsningen. Kirsten er kendt og respekteret som “den skrappe dame” i BTK. Alle fik besked på at vaske hænder inden spisning samt børste gruset grundigt af skoene, inden de trådte ind i klubhuset. Kirsten er også kendt og elsket for hendes gode mad. Kirsten er ikke kun kendt i BTK, men også i mange tennisklubber på Sjælland. 

Men nu rækker kræfter ikke mere, så fremover vil Kirsten ikke stå i køkkenet, men sidde og slikke sol på terrasen og snakke med alle dem som hun kender – og det er jo temmelig mange.

Livs-nyderne fejrer 10 års jubilæum

Livs-nyderne startede i 2008 med 4 spillere, og i løbet af de 10 år er holdet vokset til 16 faste gæve pensionister af begge køn. Livs-nyderne mødes hver torsdag formiddag året rundt, hygger sig med tennis og efterfølgende let frokost.

Persondataforordningen

Den nye persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018, og både BTK’s leverandør af banebookingsystem og medlemsystem, Globusdata, samt BTK var klar til denne dato.

2017

2017

Fridrætten lukkes

Fridrætten, som var et fritidstilbuddet med fokus på idræt, har gennem mange år benyttet tennishallen nogle timer om ugen. Men pga. et stort fald i antallet af brugere, lukkes Fridrætten.

Renovering af belysningen i tennishallen

I november-december blev der monteret nye energivenlige lysarmarturer i tennishallen på Tapeten.

 

2016

2016

Renovering af minitennisbaner

Ballerup Kommune bevilgede en renovering af minitennisbanerne, da banerne efterhånden var undermineret af rødder fra de omkringstående træer. Flere træer blev fældet og hele underlaget blev lagt om. Der kom også et nyt kunstgræstæppe på. Prisen var ca. 240.000 kr.

Montering af låse på dørene til udendørsbanerne

Da vi har været plaget af gratister gennem længere tid, blev der monteret låse på dørene til udendørsbanerne. Ballerup Kommune betalte den største andel af udgiften, ca. 20.000 kr., mens BTK selv betalte en mindre andel.

Ny hjemmeside

I efteråret lancerede BTK en ny og mere enkel hjemmeside. Den er mere enkel og forhåbentlig også mere overskuelig. En stor del af nyhedsstrømmen sker i dag via Facebook, men informationerne på Facebook er meget flygtige, så hjemmesiden og Smash har stadig en stor berettigelse.

Drop-in motionistturnering

På medlemsmødet i oktober blev det besluttet at udendørs drop-in turngeringen, som vi kalder Onsdagsturneringen, skulle afprøves indendørs.

Medlemstal

I 2016 faldt medlemstallet til det hidtil laveste: 294 aktive medlemmer. Det store fald i medlemstallet skete i 2013, hvor medlemstallet faldt fra 371 til 300 aktive medlemmer.

Årstal  2012 2013 2014 2015 2016
Medlemstal 371  300  313  298  294 
2015

2015

Veteran 40+ blev puljevinder i Sjællandsserien

Det betyder at Veteran 40+ skal spille i Eliteserien i 2016.

Den nye skolereform

Den nye skolereform har betydet at juniortræningen nu starter kl 16 i stedet for kl 15, hvilket betyder et ekstra pres på de mest attraktive spilletider.

Ny sponsor

Advokat Peter Hallgren. Gennem mange år har vi haft en trofast sponsor i Peter Hesselholt, og det skylder vi Peter Hesselholt en stor tak for. Peter Hallgren overtog Peter Hesselholts advokatpraksis, og det er glædeligt at Peter Hallgren også vil være sponsor for BTK.

Nyt adgangssystem på Tapeten

Der indføres et nyt adgangssystem på Tapeten og i alle kommunale institutioner.

2014

2014

Nordsjællands Tennis Sammenslutning (NTS) havde 75 års jubilæum

Jubilæums-turneringen blev afholdt i BTK.

Nadia og Celina vinder mesterskaber

Ved Sjællandsmesterskaberne udendørs blev Nadia Winther Seiding Sjællandsmester for juniorer under 16 år. Celina Winther Seiding, der træner både i BTK og Farum, og spiller på Farums U12 hold i rækken for piger, opnåede en flot andenplads i DH holdturneringen.

Mindre klublokale på Tapeten

Et nyt varmeanlæg blev monteret og det fylder markant mere end det gamle varmeanlæg, der efterhånden var meget utidssvarende og fungerede ikke altid lige godt. Konsekvensen var at klublokalet blev ca. 1,5 kortere.

Senioridrætten i klubhuset

Senioridrætten, der hidtil har benyttet lokalerne i Ballerup Kommunes hus i Hørhaven, men det er blevet solgt. Fremover vil Senioridrætten benytte BTK’s klubhus onsdag formiddag i forbindelse med deres aktiviteter i Damgårdsparken.

Brandvæsenet assisterer

Da flaglinen var forsvundet, havde vi et problem med monteret en ny inden standerhejsningen. Peter Hesselholt kontaktede den lokale Falck station, som beredvilligt stillede op med en stigevogn og fik monteret en ny flagline.

2013

2013

Johan stopper i Cafe Centre Court

Johan stopper som formand for klubhusudvalget og som ildsjæl i Café Centre Court. Baneudvalg og klubhusudvalget slås sammen

Nye aldersgrænser hos veteranerne

I både holdturneringen og individuelle turneringer ændres aldersgrænserne til 40+, 50+ osv. i stedet for de nuværende 40/45, 50/55, som betød at mændene skulle være 5 år ældre end kvinderne. Det er nu ændret til at både mænd og kvinder med samme alder kan deltage i samme række.

2012

2012

Halinspektør Mona Hansen stopper

Mona Hansen stopper som halinspektør på Tapeten efter 37 år.

Tennissportens Dag

Dansk Tennis Forbund har barslet med et nyt initiativ: Tennissportens Dag, som er et åbent hus arrangement i alle landets tennisklubber. BTK deltager.

Reino stopper som træner

 

2011

2011

Smash på Internettet

Det første nummer af Smash udkom i 1959, og her blev det personligt uddelt af bladudvalget. Siden er det blevet udsendt med posten, men vil fremover blive distribueret på nettet. Portoen er efterhånden så dyr, at vi mener det er fornuftigt at benytte Internettet til at udsende Smash. Der vil dog stadig blive trykt et antal eksemplarer, som kan afhentes i klublokalerne.

1. holdet

Senior 1. holdet blev nedlagt og erstattet af et rent herrehold.

Banevedligeholdelsen udliciteret

Banerne bliver ikke længere vedligeholdt af Ballerup Kommune, som har udliciteret opgaven til et privat firma.

2010

2010

Nyt gasfyr og nye radiatorer i klubhuset

Gasfyret er placeret i herreomklædningsrummet, hvilket betyder endnu mere trange forhold end hidtil.

Hjertestarter

Alm. Brand Bank har sponsoreret en hjertestarter og et tilhørende kursus for 12 personer. Hjertestarteren er placeret i klubhuset i Damgårdsparken.

2009

2009

90 års fødselsdag

I 2009 kunne BTK fejre sin 90 års fødselsdag. Festdagen, der blev afholdt den 15. august, blev åbnet af Borgmesteren i overværelse af omkring 60 morgenglade medlemmer. Om aftenen deltog næsten 100 personer i festen.

10 års jubilæum

I 2009 blev den 10. landskamp spillet. Tröingebergs Tennisklub var vært ved jubilæet, der blev fejret med et næsten uafgjort turneringsresultat. 

 

2008

2008

Smash 50. årgang

I 2008 kunne vi i Smash på side 3 læse følgende: ”50. årgang”. Et bemærkelsesværdigt jubilæum i en tid hvor mange foreningsblade nedlægges.

Nyt Team i klubhusudvalget

Johnny Johansen har trukket sig som formand for klubhusudvalget og ildsjæl i klubhuset. Det nye team består af Kirsten Johansen, Anette Sabroe og Grethe i køkkenet samt et større hold af indkøbere og hjælpere.

BTK på Facebook

BTK er nu på det sociale medie Facebook.

Erik Hvalsøe æresmedlem

På generalforsamlingen blev Erik Hvalsøe udnævnt til æresmedlem.

Katarina blev NTS-mester

Katarina Soskic vandt U/16 rækken i NTS turneringen. 

Blomsterpigerne

Et nyt udvalg er opstået i BTK: Blomsterpigerne. Kirsten Timmermans, Bodil Jelsborg, Lene Jørgen og Ann Storm Pedersen vil stå for “forskønnelsen af klubhuset og terrassen”.

Livs-nydernes første sæson

En voksende gruppe af medlemmer i pensionistalderen manglede en makker, da deres tidligere makker var holdt op f.eks. på grund svigtende helbred eller andre årsager. Livs-nyderne spiller hver torsdag kl 10-12 og slutter af med en frokost.

Antal medlemmer

BTK havde i 2004 380 medlemmer, fordelt på 304 seniorer, 57 juniorer, og 21 passive.

2007

2007

Renovering af kontoret på Tapeten

Klubhusudvalget har malet kontoret og der er blevet lagt nyt tæppe på.

Ny hjemmeside

Den nye hjemmeside er fremstillet i et nyt og moderne værktøj, der hedder Sitecore. Udover at hjemmesiden rummer nye funktioner, er designet også blevet ændret lidt.

 

 

2006

2006

Renovering af tennisbanerne på Tapeten

Belægningen på banerne har været brugt i 25 år uden reparationer, hvilket er helt uhørt. Normalt skal belægninger på tennisbaner udskiftes efter ca. 10 år. Belægningen fik en ny overfladebehandling. De eksisterende streger til badmintonbanerne blev nedlagt, således at der nu kun er streger til tennisbaner. Belysningen i tennishallen er også udskiftet med mere energibesparende armaturer.

Ny redaktør for Smash

Erik Hvalsøe, der har været redaktør siden 1984, trådte tilbage. Ny redaktør blev Johnny Johansen.

Klubmesterskaber indendørs

På grund af manglende tilmeldinger blev klubmesterskaberne indendørs ændret til et weekend-arrangement.

Aktiv Børnedag på Tapeten

Lørdag den 11. marts 2006 blev der afhold Aktiv Børnedag på Tapeten. Mange foreninger deltog indenfor hver deres idrætsgren, og BTK stillede op med et større tenniscirkus under ledelse af træneren Alex Hansen.

Istandsættelse af køkken og baglokalet

På foranledning af Fødevarestyrelsens kontrol er køkkenet blevet malet med vaskbar maling. Det samme er sket i baglokalet, hvor der også er kommet nyt vaskbart gulv. 

Rygeforbud

Ballerup Kommune indfører rygeforbud i og omkring kommunes idrætshaller med virkning fra den 1. august 2006.

Drikkevand på tennisbanerne

Der opsættes vandhaner til drikkekvand på tennisbanerne. 

Ny træner

BTK har ansat Steen Højlo som træner for juniorerne i indendørssæsonen. Reino Nyysönen og Kim Andreasen træner juniorerne om torsdagen, men Steen Højlo skal træne juniorerne om tirsdagen. BTK’s egne trænere assisterer både tirsdage og torsdage, samt står for træningen om lørdagen.

2005

2005

Tapeten 25 års jubilæum

Tennishallen på Tapeten havde 25 års jubilæum i 2005 og det blev fejret med en jubilæumsturnering og efterfølgende fest for medlemmerne i tennishallen lørdag den 19. november. 

Nyt team i cafeén

Johan har efter 6 år som formand for bane- og klubhusudvalget valgt at træde tilbage. Bane- og klubhusudvalget blev i den forbindelse opdelt i hhv. baneudvalg og klubhusudvalg, med hhv. Johnny Johansen og Walther Olsen som formand. Det nye team i klubhuset og cafeén er Johnny Johansen, Anette Sabroe, Michael Thielsen og John Dühring. 

Klublokalet på Tapeten renoveres

I weekenden den 15. og 16. januar renoveres klublokalet. Gulvtæppet udskiftes, væggene males og der opsættes ny belysning. Arbejdet udføres primært af frivillige fra BTK.

Udskiftning af alle hårde hvidevarer

Ballerup Kommune udsendte nye og skrappere miljøkrav omkring foreningernes el-apparater. Alle BTK’s hårde hvidevarer og flaskeautomater skulle derfor udskiftes.

Kontingentændringer

Kontingentet blev forhøjet for indendørs, således at det fremover koster 850 kr. for A-timer og 600 for B-timer. Samtidigt bortfalder kontingentsatsen for seniorer over 65 år. Der blev indført en helt ny kontingentsats: Familiekontingent til 1.500 kr. Yderligere blev der indført et fakturagebyr på 50 kr, hvis man ikke betaler over PBS.

Antal medlemmer

BTK havde i 2004 425 medlemmer, fordelt på 291 seniorer, 32 seniorer over 65 år, 75 juniorer, 24 passive og 3 æresmedlemmer. 91 personer blev udmeldt og 86 nye blev indmeldt.

På landsplan er antallet af tennisspillere gået tilbage fra ca. 107.000 i 1988 til ca. 67.000 i 2005. Indenfor håndbold og badminton er tilbagegangen i samme periode hhv. 160.000 til 133.000 og 172.000 til 118.000.

2004

2004

Ny formand for BTK

Kaj Pedersen træder tilbage pga. helbredsmæssige årsager og ny formand bliver Kurt Christiansen.

Åbning af banerne

Hidtil er banerne blevet åbnet i forbindelse med standerhejsningen, men i 2004 åbnede banerne allerede den 17. april.

Mandagsspisning med nostalgisk tema

Ved mandagsspisningen den 8. marts blev der vist klip fra gamle film og fra BTK’s 75 års jubilæum. I den anledning havde klubben inviteret nogle af de tidligere formænd med til spisning. Dan Johansen, Jørgen Hansen Arne Krøyer og Jørgen Frederiksen deltog.

Kontingent

På generalforsamlingen den 15. februar 2004 blev kontingentet sat på med 50 kr. således at det satserne blev 650 og 750 kr. for seniorer for hhv. udendørs og indendørs. For seniorer over 65 år blev satserne hhv. 550 og 650 kr. For juniorer blev satsen 400 kr. for både udendørs og indendørs.

Antal medlemmer

BTK havde i 2004 429 medlemmer, fordelt på 303 seniorer, 32 seniorer over 65 år, 58 juniorer, 33 passive og 3 æresmedlemmer. 98 personer blev udmeldt og 69 nye blev indmeldt.

Ny boldmaskine

BTK indkøber en ny boldmaskine.

2003

2003

Slåmur

I efteråret 2003 blev den nye slåmur etableret. Slåmuren er blevet etableret bag de to minitennisbaner. Ballerup Kommune har betalt for jordarbejdet og BTK har betalt for etableringen af selve slåmuren, og det ligger på ca. 100.000 kr.

Nyt adgangssystem til klubhuset

På grund af udbudne gæster i klubhuset er det hidtidige adgangssystem blevet udskiftet med et system, hvor hvert medlem udstyres med et adgangskort og en tilhørende kode. Systemet er integreret med medlemssystemet, således at kun medlemmer, der har betalt kontingent kan reservere baner og få adgang til klubhuset.

Udfordringstavlen

Udfordringstavlen blev fornyet og udvidet med en række for juniorer.

Klubmesterskaber

I 2002 deltog 54 spillere, hvor der var deltagergebyr. I 2003 deltog 55 spillere, hvor det var gratis at deltage.

Æresmedlem

Kirsten Timmermans blev udnævnt til æresmedlem.

Antal medlemmer

BTK har 351 medlemmer fordelt på 351 seniorer, 62 juniorer, 25 over 65 år, 23 passive og 3 æresmedlemmer. Der blev udmeldt 103 personer (22 %) og indmeldt 108.

2002

2002

Lys på banerne

Ballerup Kommune har etableret lysanlæg på bane 5 og 6.

Reino vender tilbage

Reino vender tilbage igen i god form, som træner om lørdagen til familietennis.

Antal medlemmer

BTK har 462 medlemmer fordelt på 356 seniorer, 25 superseniorer, 60 juniorer, 19 passive og 2 æres medlemmer. 306 medlemmer spiller indendørs tennis.

2001

2001

Nyt bookingsystem

i forlængelse af debatten på medlemsmødet i oktober 2000 har bestyrelsen indkøbet et banebookingsystem. Fremover vil det være muligt at booke baner på en skærm i klubhuset eller hjemmefra. Det vil også være muligt at booke baner via en trykknaptelefon.

I den forbindelse blev tegningsreglerne også ændret. Den hidtidige 2 dages regel er blevet erstattet af muligheden for at booke 8 dage frem og have 2 åbne reservationer.

Mandagsspisning

Kirsten Johansen og Johan Albrechtsen tog initiativ til det der er blevet kendt som mandagsspisning. Kirstens fantastiske evner i køkkenet har altid været værdsat både at BTK’s egene medlemmer, men også vores gæster, f.eks. i forbindelse med holdkampe.

Aflåsning af klubhuset

Hidtil har klubhuset været ulåst hele dagen, og det har meget sjældent givet anledning til problemer. Men efter flere tilfælde af indbrud i skabe og hærværk, vil klubhuset fremover være aflåst i dagtimerne.

Udvidelse af klubhuset

Klubhuset blev udvidet med et nyt depot på bagsiden af klubhuset.

Antal medlemmer

BTK havde i 2001 ca. 415 medlemmer, hvilket er en mindre fremgang på ca. 15 medlemmer.

Arv efter Henry Nielsen

BTK har arvet 600.000 kr. af Henry Nielsen. Henry Nielsen, der døde i sommeren 2000, har testamenteret sin formue til deling mellem 5 “almenvelgørende organisationer/foreninger, heraf to sportsklubber.

Klubmesterskaber 

Klubmesterskaberne udendørs havde 42 deltagere fordelt på 6 rækker.

Nyt trænerteam

Reino blev syg i begyndelsen af august. I første omgang blev træningen varetaget af frivillige BTK-trænere. Herefter blev der indgået en aftale med trænerteamet Jens Seibæk og Alex Hansen.

Parabol

BTK har indkøbt en parabol, så medlemmerne kan se sport i klubhuset.

2000

2000

Ny formand for BTK

Carsten Brink blev formand for BTK i 1990, og blev i 2000 afløst af Kaj Pedersen.

Venskabsklub i Sverige

BTK blev kontaktet af Tröingebergs Tennisklubb i Falkenberg i Sverige, og vi har indledt et samarbejde, hvor der spilles en “landskamp” hvert år, hhv. i Danmark og Sverige.

Antal medlemmer

BTK har 415 medlemmer. Der har været et frafald på 76 og 90 nye er kommet til. Ca. 200 spiller indendørs

Ombygning af klublokalet

Inden sæsonstart blev der foretaget en større ombygning af klubhuset. Det mest synlige er den nye flotte bardesk.

Onsdagsturneringen

Hidtil har onsdagsturneringen holdt sommerferie i skolernes sommerferie, men i 2000 har onsdagsturneringen kørt alle hele sæsonen.

Antal medlemmer

BTK havde i 2000 ca. 400 medlemmer.

1999

1999

Renovering af tennisbanerne

Renoveringen af tennisbanerne blev fejret med en opvisningskamp mellem Thomas G. Andersen og Jonathan Printzlau ved standerhejsningen. Desuden blev der afholdt en tennisturnering sponseret af Forstædernes Bank lørdag den 8. maj med deltagelse af vores naboklubber.

Medlemsmøde

På generalforsamlingen i 1999 blev det besluttet at der skulle afholdes et medlemsmøde når udendørssæsonen var forbi. Det første medlemsmøde i BTK’s historie blev afholdt lørdag den 2. oktober 1999.

Medlemstal og kontingent

BTK har 396 medlemmer. Kontingentsatserne i 1999 var 350 kr. og 600 kr. for hhv. juniorer og seniorer for udendørssæsonen og 350 kr. og 700 kr. for indendørssæsonen. Et nyt kontingent for seniorer over 65 blev indført med 500 kr. og 600 kr. for hhv. udendørs og indendørssæsonen.

Automatisk vandingsanlæg

Der er blevet etableret et automatisk vandingsanlæg på alle banerne. Det betyder at der kan foretages tidsstyring af vandingen. Det vil primært ske om aftenen, og dermed spare på vandregningen.

BTK på internettet

I 1999 blev domænet www.btk.dk registreret og mail-adressen post@btk.dk blev oprettet. Der blev også monteret et web-camera så man kunne overskue banerne hjemmefra over internettet.

Kirsten Johansen

Kirsten Johansen, der tidligere har været klubhusbestyrer, er nu tilbage i klubhuset igen. 

Holdturnering

BTK deltog i 1999 med 1 juniorhold, 2 almindelige seniorhold, 2 rene herrehold og 2 old boys/girls hold.

1998

1998

Renovering af tennisbanerne

Renovering af alle 8 tennisbaner blev påbegyndt i efteråret 1998. I forbindelse med renoveringen bekostede BTK selv et automatisk vandingsanlæg.

Antal medlemmer

BTK har ca. 395 medlemmer.

Sommerferieaktiviteter

Ballerup Kommune genoptog i 1998 sommerferieaktiviteter til skolebørn i skoleferien i samarbejde med foreningerne. Ballerup Tennisklub deltog for første i uge 30 og 31 i dette arrangement.

Formandsskifte i Bane- og klubhusudvalget

Efter mange års indsats for BTK valgte Jørgen Lund at takke af. Den nye formand er Johan Albrechtsen.

Klubmesterskaber

Indendørs klubmesterskaber blev spillet i april med 56 deltagere i 11 rækker.

1997

1997

Antal medlemmer

BTK har ca. 500 medlemmer, heraf ca. 52 juniorer.

Nyt bestyrerpar i klubhuset

Inge og Kim Christensen startede som nyt bestyrerpar i klubhuset i forbindelse med standerhejsningen den 27. april.

Ny kasserer i BTK

BTK’s redaktør Erik Hvalsøe blev valgt som ny kasserer, da Michael Schou valgte at trække sig.

Sommerferieaktiviteter for børn

Ballerup Kommune har gennem flere år været initiativtager til sommerferieaktiviteter for børn, hvor kommunens mange foreninger har været de udøvende kræfter. I 1997 nedlagde Ballerup Kommune sommerferieaktiviteterne af sparehensyn. Men BTK besluttede at gennemføre sommerferieaktiviteterne på egen hånd. Efter en ihærdig indsat med uddeling af indbydelser på alle kommunens skoler og udsendelse af breve de børn, der deltog sidste år. Resultatet blev en succes med deltagelse på langt over 50 børn.

Medlemstal og kontingent

BTK har ??? medlemmer, heraf ?? juniorer. Kontingentsatserne i 1996 var 350 kr. og 600 kr. for hhv. juniorer og seniorer for udendørssæsonen og 350 kr. og 600 kr. for indendørssæsonen.

1996

1996

Medlemstal og kontingent

BTK har 478 medlemmer, heraf 46 juniorer og 13 passive. Kontingentsatserne i 1996 var 325 kr. og 575 kr. for hhv. juniorer og seniorer for udendørssæsonen og 325 kr. og 575 kr. for indendørssæsonen.

 

 

1995

1995

Minitennisbaner i Damgårdsparken

Indvielse af to minitennisbaner bag klubhuset i Damgårdsparken. BTK betalte selv for banerne. Udgiften til banerne blev sammensat af en ekstraordinært kontingentopkrævning på 50 kr. pr. medlem, et tilskud på 50.000 kr. fra Poul Hansen og resten over driften. 

Nyt bestyrerpar i klubhuset

Kirsten og Jørgen stoppede som bestyrerpar i 1994 og i foråret 1995 tiltrådte Bente og Poul Erik som nye bestyrerpar i klubhuset.

Arv fra Verner Johansen

Verner Johansen, der døde i oktober 1994, har testamenteret 100.000 kr. til BTK.

Firmaaftale med SDC

SDC (Sparekasernes Datacenter) har en aktivitetsklub, hvori tennis også indgår. BTK og SDC’s tennisafdeling havde gennem de foregående år været tilknyttet KB, men i 1995 indledte de et samarbejde med BTK. Det betød en medlemstilgang til SDC’s tennisafdeling fra det hidtidige antal på 11 til 35.

 

1994

1994

75 års jubilæum

Det blev fejret med en jubilæumsturnering, hvor TOMS er sponsor. Den årlige sommerfest blev udvidet til en jubilæumsfest i Ryttergården i Pederstrup. Prisen for at deltage i jubilæumsfesten var 100 kr. for 3 retter mad, vin til maden, kaffe, underholdning og danseorkester. Underholdningen bestod af en fantastisk revy. Der blev også fremstillet i jubilæumsskrift.

13 hold deltager i SLTU’s holdturnering

BTK deltager i 1994 med 5 seniorhold, 3 juniorhold, 3 superseniorhold og 2 motionisthold i SLTU’s holdturnering.

Medlemstal og kontingent

BTK har ca. 525 medlemmer. Kontingentsatserne i 1994 var 300 kr. og 600 kr. for hhv. juniorer og seniorer for udendørssæsonen og 300 kr. og 550 kr. for indendørssæsonen.